น้องๆที่สนใจเอกภาษาอังกฤษ อ่านบทความแนะแนวนี้ซิ

(1/3) > >>

sniffer:
บทความนี้คัดลอกมาจาก http://my.dek-d.com

ขอแนะนำตัวเล็กน้อยครับ ผมเรียนจบจากเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยที่มีคณะอักษร ทำงานเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษในคณะมนุษย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  มีเพื่อนที่จบเป็นบัณฑิตและอาจารย์เอกภาษาอังกฤษจำนวนมาก ทั้งจากคณะอักษร มนุษย์ และศิลปศาสตร์ เคยมีประสบการณ์เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา ซึ่งพอจะเคยเห็นหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นๆในลักษณะเชิงเปรียบเทียบบ้าง จึงคิดว่าตัวเองอาจจะพอให้ข้อมูลหรือคำแนำนำทั่วไปได้บ้างกับน้องๆที่สนใจจะเลือกเรียนสาขานี้ ผมจะให้ข้อมูลกว้างๆ และเจาะลึกในบางส่วนครับ

    คำถามที่ผมเคยพบเจอมีหลากหลายประเภท ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะตั้งคำถามเองตามที่เคยพบเจอและพยายามแยกแยะคำถามต่างๆและจะตอบคำถามเป็นข้อๆตามข้างล่างนี้ครับ ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นครับ ไม่นับรวมราชภัฎ หรือมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะผมไม่มีความรู้ดีพอเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเอกชนครับ

1 จบเอกอังกฤษไปทำงานอะไรได้บ้าง แล้วจะหางานยากไหม
2 จบปริญญาตรีแล้ว อยากเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ไหน
3 ปริญญาตรี เอกอังกฤษ อักษร ศิลปศาสตร์ มนุษย์ต่างกันอย่างๆไร
4 เอกอังกฤษเรียนอะไรบ้าง
5 เรียนยากและหนักไหม ท่องจำเยอะไหม
6 เรียนสายวิทย์ระดับมัธยม แล้วจะเรียนเอกอังกฤษได้ไหม
7 ถ้าพื้นฐานอ่อน แต่อยากเรียนเอกอังกฤษ ควรเตรียมตัวอย่างไร
8 หนังสืออ่านเตรียมตัวเอง ฝึกฝนเองมีอะไรบ้าง
9 หลักสูตรน่าสนใจ มีที่ไหนบ้าง
10 เรียนเอกอังกฤษอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม
 

sniffer:
1 ทำงานอะไรได้บ้าง หางานยากไหม
    1.1 คำตอบตอบได้กว้างครับ ก็แล้วแต่ที่น้องๆจะสนใจและมีโอกาสจะได้หางานทำได้ ในบรรดาเพื่อนๆของผมและกลุ่มคนที่รู้จักที่จบเอกอังกฤษ ประกอบอาชีพต่อไปนี้ครับ +เลขาในบริษัทเอกชน +เจ้าหน้าที่เอกสารทั่วไปและเอกสารแปลในบริษัทเอกชน +นักแปลอิสระ +ผู้แปล(บทภาพยนตร์) +งานที่เกียวกับสื่อต่างๆ ทั้ง นสพ และนิตยสาร +แอร์โฮสเตส + ครูสอนภาษาอังกฤษ +พนักงานในบริษัททัวร์ +ไกด์ +ข้าราชการ (ที่ไม่ใช่อาจารย์) ในกระทรวงต่างๆ +ผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษาทั้งองค์กรของรัฐและบริษัทเอกชน +เจ้าหน้าที่ในสถานทูตต่างๆ จะเห็นได้ว่าขอบข่ายงานกว้างมากครับ
    1.2 โดยทั่วไปแล้ว เรียนจบเอกภาษาอังกฤษ หางานไม่ยากครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องๆเองด้วย ว่าเลือกงานไหม มีผลการเรียนดีไหม เพราะอยากฝากไว้ให้คิดอย่างหนึ่งว่า เอกอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งเพียงไม่กี่สาขาวิชาที่มีเปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัยของรัฐบาล (ยกเว้นเพียงแม่โจ้ กับ มสธ) บางแห่งไม่มีเปิดในระดับปริญญาตรีแต่มีในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เช่น สุรนารี และพระจอมเกล้าทั้งหลาย และยังนับรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎ และเอกชน ซึ่งก็น่าจะมีเปิดเอกอังกฤษเกือบทุกแห่ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สำหรับคนที่จบเอกอังกฤษแล้ว คู่แข่งทั้งในแง่การหางานทำและการศึกษาต่อในระดับสูง (ปริญญาโทหรือเอก) ภายในประเทศนั้นมีอัตราสูงมากๆครับ   

sniffer:
2 เรียนต่อระดับสูงอะไรได้บ้างและที่ไหนได้บ้าง
    2.1 น้องๆสามารถเลือกเรียนต่อสาขาอื่นๆในระดับสูงก็ได้ครับ แต่ผมคงให้คำตอบตรงไปตรงมาไม่ได้ เพราะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับ ความสนใจของแต่ละบุคคลและข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ที่เคยพบเห็นก็มีเพื่อนหรือคนรู้จักจบอักษร เรียนต่อปริญญาโท ทางด้านวารสาร รัฐศาสตร์ ครุ/ศึกษาศาสตร์ได้ครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    2.2 แล้วเอกอังกฤษระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกละภายในประเทศ มีหลักสูตรเอกภาษาอังกฤษให้เลือกมากมายใกล้เคียงกับระดับปริญญาตรีครับ
ปริญญาโท
ด้านวรรณคดีอังกฤษ ก็สมัครเรียนได้ที่ อักษรจุฬา หรือศิลปศาสตร์ มธ
ด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เช่น ธรรมศาสตร์ มนุษย์ เกษตร  ครุอุตสาหกรรม ลาดกระบัง และพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ด้านภาษาศาสตร์ โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ ของจุฬา หรือภาษาศาสตร์ ของอักษร จุฬา หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่เกษตร
ภาษาอังกฤษเน้นการสื่อสาร เช่น รามคำแคง มหิดล (ศาลายา) พระนครเหนือ นิด้า
ด้านการแปล ที่ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล (ศาลายา) รามคำแหง
ภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น คณะมนุษย์ ที่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลาฯ มศว
การสอนภาษาอังกฤษ เช่น เชียงใหม่ ศิลปากร เกษตรศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่บางมด และสงขลาฯ
ปริญญาเอก
โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ของจุฬา  มนุษย์ฯ มศว และ ม สุรนารี

sniffer:
3 แต่ละที่มีหลักสูตรต่างกันอย่างไร
    คงให้คำตอบได้เพียงกว้างๆครับ
    3.1 โดยทั่วไปแล้ว ถ้าเลือกคณะอักษร จุฬา ศิลปากร หรือศิลปศาสตร์ มธ น้องๆที่สอบเข้าได้คณะเหล่านี้ จะได้เลือกเรียนสาขาวิชาเอกภายในปีที่ 2 ซึ่งจะได้เลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลการเรียนในปี 1 และปี 2 ครับ ซึงทางคณะจะพิจารณาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกๆวิชา ทั้งในปี 1 และปี 2 เทอมต้น เช่น ที่อักษร ศิลปากร และอาจจะดู จีพีเอรวม ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ก็อาจจะไม่ได้เลือกอังกฤษอย่างที่ใจหวังไว้ก็ได้ และอาจจะต้องแข่งขันกับเพื่อนๆคนอื่นๆอีก หากมีคนสนใจเลือกเรียนเป็นจำนวนมาก แต่ทางภาคสามารถรับจำนวนได้จำกัด ส่วนคณะมนุษย์และศิลปศาสตร์ที่อื่นๆนั้น น้องๆสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนสมัครเอ็นท์ โดยทั่วไปแล้ว ถ้าเข้าไปได้ ก็ได้เรียนเอกอังกฤษอย่างแน่นอนครับ  ในคณะมนุษย์หรือศิลปศาสตร์บางแห่ง นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษพึ้นฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว  น้องๆจะได้เรียนวิชาเอกอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกปี 1 แต่บางแห่งน้องๆก็ต้องรอตอนปี 2 เทอมต้นถึงจะได้เรียนวิชาเอกได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละแห่งครับ   

    3.2 คณะอักษรทั้ง 2 สถาบันนั้น หลักสูตรจะเน้นให้เรียนวิชาด้านวรรณคดีค่อนข้างมากกว่าคณะอื่นๆ และที่สำคัญถ้าน้องๆสนใจอยากเรียนด้านวรรณคดีจริง อักษรทั้ง 2 สถาบันมีวิชาเลือกทางวรรณคดีค่อนข้างจะมากกว่าที่อื่น อย่างไรก็ตามคณะมนุษย์บางแห่งก็บังคับให้เรียนวิชาวรรณคดีค่อนข้างมากเช่นกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว คณะมนุษย์หรือศิลปศาสตร์จะเน้นวิชาหรือมีวิชาเลือกทางด้าน ภาษาอังกฤษในวงการต่างๆมากกว่า เช่น ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษในวงธุรกิจ  เป็นต้น

 

sniffer:
4 เรียนอะไรบ้าง
    ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ตาม โครงสร้างหลักสูตรเอกอังกฤษต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ครับ
    1. วิชาพื้นฐานวรรคดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
    2. วิชาพื้นฐานภาษาศาสตร์ (การออกเสียง/ระบบเสียง โครงสร้างคำและประโยค)
    3. วิชาทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
    4. วิชาการพึ้นฐานการแปล
    5. วิชาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
    6. วิชาไวยากรณ์
    7. วิชาภาษาอังกฤษในแขนงต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจ สื่อสารมวลชน
    5 ลำดับแรกนั้นมีกำหนดในหลักสูตรโดยทั่วไป แต่อาจจะเรียนมากน้อยต่างกัน สำหรับข้อ 6 นั้น น่าเสียดายที่บางคณะ ไม่กำหนดวิชาไวยากรณ์ไว้ในหลักสูตรและทึกทักว่า นักศึกษาต้องรู้และแม่นมาจากระดับมัธยมอยู่แล้ว ส่วนข้อ 7 นั้นก็แล้วแต่หลักสูตรของแต่ละคณะ บางคณะมีบังคับหรือให้เลือกค่อนข้างมาก แต่บางคณะก็มีน้อย เนื่องจากวิชาเอกอังกฤษมีให้เลือกมากมายหลายสถาบัน คำแนะนำคือ ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของคณะต่างๆและเลือกดูหลักสูตรของแต่ละคณะนั้นว่ามีวิชาที่ตรงกับความสนใจของเราหรือไม่ครับ เช่น ถ้าน้องๆไม่ชอบเรียนด้านวรรณคดี แต่อยากเน้นการใช้ภาษาในวงการต่างๆ ก็อาจจะเลือกเรียนที่ ธรรมศาสตร์ หรือ มศว หรือที่อื่นๆ หรือกรณีที่ คณะอักษรที่จุฬา ดูเหมือนว่าจะไม่เน้นวิชาบังคับทางทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนมากเหมือนที่อื่นๆ  เป็นต้น ที่ดีคือควรศึกษาหลักสูตรของแต่ละที่นี่สักนิดก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจเลือกสถาบันที่จะเรียน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป